Kurser

Till dig som är utbildad sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare och som vill veta mer om hur du möter, undersöker, behandlar växande individer.

KURS:

VÄXANDE BARN OCH UNGDOMAR

Den växande individen – hur möter vi, undersöker och behandlar vi växande barn och ungdomar?

Denna grundkurs vänder sig till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare och möter barn i primärvården. Föräldrarna kommer med sina barn som har ont eller så finns det en oro för att barnet ser annorlunda ut eller rör sig annorlunda jämfört med jämnåriga.

Barn är inte små vuxna och behöver bli sedda på ett annat sätt jämfört med vuxna. Deras besvär/smärta är annorlunda eftersom deras strukturer är under uppbyggnad.

Grundkurs

Fot, knä, höft , rygg och huvudvärk

Vi går igenom de vanligaste godartade diagnoserna. Smärtan kan vara svår, odefinierbar och hindra dem i deras vardag och sport. Rådet bör sällan vara vila utan… ja det är det denna kurs handlar om.

  • Det första mötet med barnet/ungdomen och dess familj
  • Generell undersökning
  • Specifik undersökning av fötter, knä, höfter, rygg och huvudvärk
  • Behandlingsstrategier; rådgivning, behandling, träning och ortoser

Fortsättningskurs

Mentorskap

När du har gått grundkursen och har arbetat ett tag med att ta emot barn och ungdomar uppstår nästa fas. Det är då man behöver fylla på och med det inte generella strategier utan de individuella.

Det är då jag kommer till din mottagning och vi har 3-4 barn/ungdomar tillsammans. Vi har gott om tid för undersökning, behandlingsstrategier och efterföljande snack hur du kan gå vidare med det aktuella barnet/ungdom.

FÖRELÄSNING:

VÄGEN TILL ATT BLI SKOLSJUKGYMNAST

Vill du arbeta med skolbarn?

Vill du arbeta preventivt?

Vill du arbeta som skolsjukgymnast men vet inte hur du går tillväga?

Inspirationsföreläsning

Denna inspirationsföreläsning vänder sig till dig som brinner för att arbeta preventivt med den växande individen i skolan. Du är redan leg.sjukgymnast, leg.fysioterapeut eller leg.läkare.

Marlene startade som skolsjukgymnast 2004 och har sedan dess arbetat med undervisning; ryggskola, motorikprojekt, stressprojekt och yogaprojekt till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Malmö och Lund. Hon har undervisat både pedagoger och personal.

Du får ta del av 13 års arbete; hur du på olika sätt möter personalen runt eleverna. För utan att veta hur du ska samarbeta med barn- och ungdomschefer, rektorer, pedagoger, skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer kan du inte få tillträde till klassrummet.

Du vet att du behövs men vet inte hur du ska förpacka ditt erbjudande och det är detta som denna föreläsning innehåller; vad kan du erbjuda?