Mottagning

Barn- och ungdomsmottagning vänder sig till dem som är 5-20 år och har en godartad smärta från muskler, leder eller huvudvärk. Du möter personal som är specialiserade på den växande individen. Du undersöks grundligt och beroende på diagnos/besvär erbjuds du behandling, guidning och rådgivning.

Vanliga Diagnoser

FÖTTER

Smärta i fötter är vanligt; den vanligaste diagnosen är Severs skada där smärtan kommer från tillväxtzonen i hälen. Tillståndet är helt ofarligt men kan vara så ilsken att ens barn slutar med sin sport eller börjar gå på tårna.

Symtom: Stark smärta i hälen som kan sprida sig till andra delar foten och upp längs hälsenan. Det gör ont när barnet trampar ner, springer, hoppar eller har suttit stilla en stund och sedan ska gå igen. Hälsmärta kommer och går från månader till år. Undersökning och utprovningen av rätt inlägg är det viktigaste. Skulle de vanliga inläggen inte hjälpa finns även en formgjuten styv hälkopp som vi gör på plats. Denna styva hälkopp ger total och momentan smärtlindring, vilket gör att ditt barn kan idrotta direkt efter besöket. Det finns ingen specialträning för denna diagnos utan det är avlastning som gäller och att få fortsätta med sin sport och att vara fysiskt aktiv.

Andra tillstånd som drabbar fötterna är att barnet är plattfot, går inåt med fötterna eller går på tårna. Det kan se annorlunda ut och det kan även finnas inslag av smärta och låg uthållighet. Vi undersöker och om det finns behov sätter vi igång en form av träning.

Det tredje vanligaste tillståndet i fötterna är att man vrickar fötterna ofta och har en nedsatt balans. Där är den vanligaste behandlingen styrke- och balansträning. Finns det behov hjälper vi även till att hitta någon form av ortos/bandage om barnet har en idrott som är krävande.

KNÄ

Knäsmärtor är mycket vanligt hos växande individer. Det är viktigt att snabbt undersöka, smärtlindra och rehabträna för att inte barnet/ungdomen ska tappa intresset för rörelse/sport.

Smärta under knäet kan antingen vara en inflammation i knäsenan eller Schlatter, som är en inflammation i knäsenans infästning på smalbenet. Båda tillstånden kan vara riktigt smärtsamma och smärtan kan snabbt lindras av kinesiotape och knäbandage/ortos.

Smärta runt knäet, i knäet eller vandrande smärta/odefinierbar smärta beror ofta på en kombination av växande muskler, skärande krafter pga nedsatt muskelstyrka eller en mjukhet i ens leder som gör att man inte kan stabilisera leden ordentligt. Vi undersöker och hjälper till med rehabträning för att förbättra kropps- och knäkontroll.

RYGG & NACKE

Dagens samhälle har en stor mängd teknisk utrustning medan barnet/ungdomen har samma kropp som människan har haft i tusentals år. Det ställs stora krav på hållning och muskulatur för att klara dagens IT-samhälle. Det är vanligt med smärta i rygg och nacke och det är sällsynt att det är något fel på en växande rygg. Det handlar om att hitta en kontroll över sin egen kropp och lära sig att musklerna behöver guidning för att inta rätt position. Vi undersöker alltid ryggen och därefter guidar vi barnet till att bli proffs på sin egen kropp.

HUVUDVÄRK

Huvudvärk har många orsaker och konsekvenser. Det är viktigt att få en medicinsk bedömning på sin vårdcentral eller hos en barnläkare. Därefter behövs en ordentlig kartläggning eftersom huvudvärken kan bero på en mängd olika tillstånd; synfel, bettfel, skolmiljö, krav, nedstämdhet, stress, muskulär obalans, muskulär svaghet etc…

Fysioterapeuten gör en helhetsbedömning både i samtalet och i undersökningen. Vid första besöket görs en undersökning som inbegriper hela kroppen. Därefter diskuterar vi den bästa behandlingen för ditt barn. Denna behandling kan vara någon form av träning; styrketräning, lugnande träning, rörelse/cirkulationsträning. Vid behov diskuterar vi strategier för att hantera stress. För dem som har haft långvarig smärta och inte har fått en tillräcklig smärtlindring finns även möjligheter att få akupunktur. Akupunkturen är speciellt inriktad på barn och skiljer sig från vuxenbehandling.

MOTORISKA SVÅRIGHETER

Vissa barn besväras av att deras kropp inte riktigt lever upp till deras förväntningar. Det kan vara svårt att förstå sig på sin egen kropp som leder till att de inte kan manövrera den som andra barn. Vid en viss ålder kan detta vara så pass jobbigt att barnet undviker sin skolidrott eller helt väljer bort sportsliga aktiviteter för att slippa det ständiga misslyckandet. Detta är förödande för barnets självkänsla.

Fysioterapeuten kan hjälpa till med en motorisk kartläggning där vi lyfter fram styrkan och guidar till en bättre fysisk självkänsla. Skulle det behövas skickar vi remiss till barnklinikens team.

Kostnad

Från 2024-04-29 flyttar skolsjukgymnastens mottagning till en filial på adressen Vikhems Bygata 118 (Nordic Wellness)i Staffanstorp

Undersökning och behandling är gratis upp till 20 år.

Vid gjutning av hälkoppar ingår det en materialavgift på 400 kr.

Avtal

Skolsjukgymnasten följer Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdslagen krav och riktlinjer på evidensbaserad sjukvård.

Samarbete

Skolsjukgymnaster har ett tätt samarbete med andra sjukgymnaster om inte vår kompetens räcker till. Vi samarbetar även med barnsjukgymnaster på SUS; barnkliniken, barnpsykiatrin, smärtkliniken och habiliteringen.

Adress

Skolsjukgymnasten

Hässleberga 641, 247 99 Genarp

Telefon

+46722122532