Välkommen till skolsjukgymnasten

Barn och ungdomar med smärta är i allra högsta grad annorlunda jämfört med vuxna. Smärtan beskrivs annorlunda och den beter sig annorlunda. Den är inte alltid lätt att förstå och den möts oftast med termer som växtvärk. Den sägs vara helt ofarlig och därför behöver vi inte bry oss om den. Vissa barn rycker på axlarna åt smärtan och tror att den är en del av livet medan andra tycker att det är förfärligt och blir begränsade i sin vardag/sport.

Boksläpp!

DET LYCKLIGA SKELETTET

Den växande individen – hur möter vi, undersöker och behandlar vi växande barn och ungdomar?

Skolsjukgymnastens filosofi

KOMPETENS – NÄRVARO – TID

Något som vi har, delar med oss och lär ut till barnet, ungdomen, föräldrar och nätverket runt den växande individen.  Vi undersöker, behandlar och guidar barn att bli proffs på sig själva. Det är barnets/ungdomens egen motivation och förståelse för sin unika kapacitet som ger läkning av kort- och långvariga smärttillstånd.

Marlene Olsen Öbrink

Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut jan 1997

Marlenes filosofi är att varje människa har en kraft och ett ansvar att lära känna sin kropps kapacitet och begränsningar. Stundtals blir omgivningen övermäktig och ens resurser räcker inte till eller så är synen på sin egen kropp övermäktig. Hon guidar och handleder alla barn/ungdomar till att lyssna på kroppens varningssignaler och vid fysisk skada återhämta sig. Behandlingsverktygen är träning, yoga, akupunktur och ortopedmedicinska hjälpmedel som kinesiotape, ortoser, hälkoppar etc.

Marlene startade sin sjukgymnastbana inom ortopedin och idrottsmedicin. Vidareutbildade sig inom barnmedicin, barnpsykiatri/neuropsykiatri. Hon arbetade några år inom habiliteringen, BUP och akut barnmedicin. 2004 lämnade hon sjukhusvärlden och hamnade i skolvärlden. De första åren som skolsjukgymnast i Malmö (på grundskolan och förskolan) arbetade hon enbart med undervisning enskilt, till familj och hela klasser. Det huvudsakliga arbetet riktades till elever men även lärarna fick en stor dos ergonomi, ryggskola, stresshandledning.

Sedan 2009 arbetar hon 50 % med målgruppen barn och ungdomar som privatpraktiserande sjukgymnast/fysioterapeut. Resterande 50 % är förlagda ute i skolvärlden till undervisning.

Adress

Vikhems Bygata 118 (Nordic Wellness), Staffanstiorp

Telefon

Telefon  +722122532

Öppettider

Vardagar enligt överenskommen tid