Kurser

Till dig som är utbildad sjukgymnast/fysioterapeut/naprapat eller skolsköterska och som vill veta mer om hur du möter, undersöker, behandlar växande individer.

KURS:

VÄXANDE BARN OCH UNGDOMAR

Den växande individen – hur möter vi, undersöker och behandlar vi växande barn och ungdomar?

Denna grundkurs vänder sig till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare och möter barn i primärvården. Föräldrarna kommer med sina barn som har ont eller så finns det en oro för att barnet ser annorlunda ut eller rör sig annorlunda jämfört med jämnåriga.

Barn är inte små vuxna och behöver bli sedda på ett annat sätt jämfört med vuxna. Deras besvär/smärta är annorlunda eftersom deras strukturer är under uppbyggnad.

Grundkurs

Fot, knä, höft , rygg och huvudvärk

Vi går igenom de vanligaste godartade diagnoserna. Smärtan kan vara svår, odefinierbar och hindra dem i deras vardag och sport. Rådet bör sällan vara vila utan… ja det är det denna kurs handlar om.

  • Det första mötet med barnet/ungdomen och dess familj
  • Generell undersökning
  • Specifik undersökning av fötter, knä, höfter, rygg och huvudvärk
  • Behandlingsstrategier; rådgivning, behandling, träning och ortoser

Fortsättningskurs

När du har gått grundkursen och har arbetat ett tag med att ta emot barn och ungdomar uppstår nästa fas. Det är då man behöver fylla på med andra strategier som är komplexare.

Det är oftast de ungdomar som har en längre smärthistoria och där den psykiska hälsan påverkas. Det kan ibland vara svårt att manövrera i den fysiska och psykiska ohälsan och stundtals går både patienten och behandlaren vilse.

På denna workshop vänder och vrider vi på de långvariga tillstånden så att du som behandlare inte behöver ha facit utan lär dig att guida barnet själv till ett bättre mående som är unikt för den individen.

FÖRELÄSNING:

SMÄRTA HOS BARN OCH UNGDOMAR

Denna föreläsning vänder sig till skolhälsovården som dagligen möter barn och ungdomar med fysisk/psykisk smärta eller annan oro som stör deras vardag.

Barn och ungdomars besvär/smärta är speciell eftersom deras strukturer är under uppbyggnad och skiljer sig väsentligt från vuxna. Som Fysioterapeut erbjuder jag nu ett komplement till din bedömning och rådgivning till barn med smärta.

Smärtan kan vara svår, odefinierbar och hindra dem i deras vardag och sport. Rådet bör sällan vara vila utan… ja det är det denna workshop handlar om. Ni får ökad kunskap, redskap och tips på hur ni enkelt kan stödja barnens återgång till en aktiv skoldag och sina aktiviteter.

PROGRAM:

Genomgång (enkel undersökning, rådgivning till elev, rekommendation av ortoser/bandage och när du ska kontakta fysioterapeut/läkare) av de vanligaste diagnoser i rörelse-stödjeorganen hos växande individer.

  • Fotsmärta & annorlunda fotställning
  • Knäsmärta & annorlunda benställning
  • Ryggsmärta hos inaktiva och aktiva
  • Nacksmärta
  • Huvudvärk

Boksläpp!

DET LYCKLIGA SKELETTET

Den växande individen – hur möter vi, undersöker och behandlar vi växande barn och ungdomar?