Kurser

Till dig som är utbildad sjukgymnast/fysioterapeut/naprapat eller skolsköterska och som vill veta mer om hur du möter, undersöker, behandlar växande individer.

KURS:

VÄXANDE BARN OCH UNGDOMAR

Den växande individen – hur möter vi, undersöker och behandlar vi växande barn och ungdomar?

Denna grundkurs vänder sig till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare och möter barn i primärvården. Föräldrarna kommer med sina barn som har ont eller så finns det en oro för att barnet ser annorlunda ut eller rör sig annorlunda jämfört med jämnåriga.

Barn är inte små vuxna och behöver bli sedda på ett annat sätt jämfört med vuxna. Deras besvär/smärta är annorlunda eftersom deras strukturer är under uppbyggnad.

Grundkurs

Fot, knä, höft , rygg och huvudvärk

Vi går igenom de vanligaste godartade diagnoserna. Smärtan kan vara svår, odefinierbar och hindra dem i deras vardag och sport. Rådet bör sällan vara vila utan… ja det är det denna kurs handlar om.

 • Det första mötet med barnet/ungdomen och dess familj
 • Generell undersökning
 • Specifik undersökning av fötter, knä, höfter, rygg och huvudvärk
 • Behandlingsstrategier; rådgivning, behandling, träning och ortoser

Fortsättningskurs

När du har gått grundkursen och har arbetat ett tag med att ta emot barn och ungdomar uppstår nästa fas. Det är då man behöver fylla på med andra strategier som är komplexare.

Det är oftast de ungdomar som har en längre smärthistoria och där den psykiska hälsan påverkas. Det kan ibland vara svårt att manövrera i den fysiska och psykiska ohälsan och stundtals går både patienten och behandlaren vilse.

På denna workshop vänder och vrider vi på de långvariga tillstånden så att du som behandlare inte behöver ha facit utan lär dig att guida barnet själv till ett bättre mående som är unikt för den individen.

FÖRELÄSNING:

SMÄRTA HOS BARN OCH UNGDOMAR

Denna föreläsning vänder sig till skolhälsovården som dagligen möter barn och ungdomar med fysisk/psykisk smärta eller annan oro som stör deras vardag.

Barn och ungdomars besvär/smärta är speciell eftersom deras strukturer är under uppbyggnad och skiljer sig väsentligt från vuxna. Som Fysioterapeut erbjuder jag nu ett komplement till din bedömning och rådgivning till barn med smärta.

Smärtan kan vara svår, odefinierbar och hindra dem i deras vardag och sport. Rådet bör sällan vara vila utan… ja det är det denna workshop handlar om. Ni får ökad kunskap, redskap och tips på hur ni enkelt kan stödja barnens återgång till en aktiv skoldag och sina aktiviteter.

PROGRAM:

Genomgång (enkel undersökning, rådgivning till elev, rekommendation av ortoser/bandage och när du ska kontakta fysioterapeut/läkare) av de vanligaste diagnoser i rörelse-stödjeorganen hos växande individer.

 • Fotsmärta & annorlunda fotställning
 • Knäsmärta & annorlunda benställning
 • Ryggsmärta hos inaktiva och aktiva
 • Nacksmärta
 • Huvudvärk

Boksläpp!

DET LYCKLIGA SKELETTET

Den växande individen – hur möter vi, undersöker och behandlar vi växande barn och ungdomar?

Skola

Ge dina elever/personal en möjlighet att förstå och ta ansvar över sin egen förmåga att bli proffs på sig själv och sin egen hälsa/kapacitet.

Bra sittposition – stark rygg – mer energi – bättre koncentration

Föreläsning Elever

Ryggskola/ Laptopskola

Satsa på dina elevers hälsa och ge dem en ryggskola som gör att de håller sig pigga och smärtfria I skolan. Undervisningen riktar in sig på att ge bra kompetens om ryggen så att eleverna enkelt kan förstå sambandet: Bra sittposition – stark rygg – mer energi – bättre koncentration

Under ryggskolan går vi igenom hur en rygg ser ut anatomiskt och fungerar fysiologiskt. När vi får denna kunskap är det lättare att åtgärda så att vi inte utsätter oss för positioner som skadar vår rygg.

Förutom den teoretiska genomgången av ryggen instruerar sjukgymnasten även hur vi bäst sitter i skolbänken, framför stationär dator och laptop. Sittpositionen är en enkel genväg till att vara smärtfri och koncentrerad. Vi diskuterar sambanden bra/mindre bra sittposition och huvudvärk, nackont och ryggont.

Under föreläsningen gör vi övningar som ger dig snabb energi när du tappar hållningen.

Föreläsningen tar ca. 1 h

 • Ryggskola (anatomi, fysiologi och funktion)
 • Undervisning och guidning till de bästa positioner framför stationär dator och laptop
 • Vilopositioner
 • Enkla övningar som rätar upp ryggen och ökar energiflödet till hjärnan.

Plats: Skolsjukgymnasten kommer till skolan

Föreläsning Skolsköterska

Smärta hos växande individer

Barn och ungdomar med smärta är i allra högsta grad annorlunda jämfört med vuxna, vilket du inom skolhälsovården har stor kunskap om. Smärtan beskrivs annorlunda och den beter sig annorlunda.

Ibland möts den med termer som växtvärk och ibland sägs den vara helt ofarlig och därför behöver vi inte bry oss om den. Oavsett hur barnet medvetet reagerar har kroppen en otrolig förmåga att kompensera för att fly smärtan. Denna kompensation ger ibland smärta någon helt annanstans.

Jag vill med denna föreläsning beskriva hur skolsjukgymnasten möter, undersöker och behandlar dessa barn och ungdomar ur olika perspektiv.

Vi går igenom smärttillstånd från

 • Fot- och knäsmärta
 • Rygg- och nacksmärtor
 • Huvudvärk.

Målet med föreläsningen är hur du som skolsköterska kan screena, ge enkla tips eller skicka vidare till andra professioner; skolsjukgymnast, primärvården, specialistkliniker etc.

Tidsåtgång: 2 h alt 3 h beroende på val av tillstånd

Plats: Skolsjukgymnasten kommer till skolan

Föreläsning Pedagoger

Stressföreläsning

Filosofin är enkel – man måste förstå kroppen för att hela knoppen.

Individer blir stressade av olika faktorer och har olika strategier för att hantera stressens konsekvenser. Föreläsningen är tydlig och illustrativ där ingående tema är: stressens fysiologi, återhämtning, kost, träning, sömn och yoga.

Senaste stressforskningen blandas med teoretisk fysiologi och konkreta tips. Åhörarna tas med på en resa genom viktiga ämnen och om att se sig som ett proffs på sig själv.

Sedan väver vi in enklare övningar där ni live får göra flow/andningsövningar och ett smakprov på medveten närvaro.

Den röda tråden genom hela föreläsningen är hur du tar ansvar för ditt eget mående genom att lära dig lyssna på dina unika varningssignaler.

vilket gör det enklare att förstå och komma tillrätta med stressen.

Föreläsningen är uppbyggd i tre delar:

 1. Här förklaras stressens verknings-mekanismer ur i första hand ett fysiologiskt perspektiv. Det är viktigt att få kunskap och att förstå hur kroppen fungerar innan man börjar prata om lösningar.
 2. Varningssignaler – hur ska jag tolka kroppens och knoppens signaler?  Kan jag lära mig att bli mer lyhörd och därigenom bryta den negativa spiralen? Vi går igenom våra enklaste skyddsfaktorer; kost, träning, sömn och avspänning
 3. Den praktiska delen där Marlene instruerar enkla övningar för att öka medvetenheten och uppmärksamhe-ten på kroppens signaler.

Tidsåtgång: 1,5-2 timmar

Plats: Föreläsaren kommer till arbetsplatsen

Antal deltagare: ca. 20-60 personer

Ryggskola / ergonomisk genomgång för din personal

Satsa på dina medarbetares hälsa och ge dem en ryggskola som gör att de håller sig skadefria och glada på arbetet.

Under ryggskolan går vi igenom hur en rygg ser ut anatomiskt och fungerar fysiologiskt. Om vi får denna kunskap är det lättare att åtgärda så att vi inte utsätter oss för slitage och positioner som skadar vår rygg.

Förutom den teoretiska genomgången av ryggen går vi även igenom hur vi ska förbättra vanliga lyft och ställningar där vi riskerar att skada ryggen. Synsättet är att vi måste lära oss att lyssna på kroppens signaler som är kompetent att berätta när vi gör fel.

Till sist går vi även igenom vad vi kan göra för att stärka ryggen och vad vi akut kan göra när ryggskottet förlamar oss av smärta. Det finns nämligen många små genvägar man kan gå till en bättre rygghälsa. Detta sparar onödigt lidande för den enskilde och arbetsplatsen har sin personal på plats.

 • Ryggskola (anatomi, fysiologi och funktion)
 • Undervisning och guidning i lyft-teknik som ger minimalt slitage av kroppen. Denna guidning kan både ges till gruppen eller skräddarsys till varje individ.
 • Enkla övningar som stärker ryggen

Tidsåtgång: 1,5-2 timmar

Plats: Föreläsaren kommer till arbetsplatsen

Antal deltagare: ca. 20-30 personer